Ecomab Milieuadviesbureau bvba is sinds 1997 actief op vlak van milieu.
Aanvraag, hernieuwing of aanpassingen

Omgevingsvergunningen

Van plan om een nieuwe exploitatie op te richten of wenst u uw bestaande bedrijfsactiviteiten te wijzigen? Voert u activiteiten uit die mogelijke hinder voor mens en milieu veroorzaken? Bent u op de hoogte van zijn uw wettelijke verplichtingen inzake milieu en weet u welke vergunningen dienen aangevraagd te worden?

Ecomab staat u bij in uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Deze omgevingsvergunning is verplicht voor bedrijven van klasse 1, 2 en 3 en bepaalt wat u als bedrijf wel en niet mag doen en onder welke voorwaarden.

Wij kunnen u begeleiden in het aanvragen van een nieuwe exploitatie, een hernieuwing of wijziging van een bestaande of verlopen vergunning, of een aanvraag tot afwijking van uw vergunningsvoorwaarden.

Wij adviseren u over de haalbaarheid of vergunbaarheid van uw geplande projecten en doorlopen samen de nodige administratieve procedures. Wij helpen u uw aanvraag op een correcte manier voor te bereiden en begeleiden u op de juiste manier door de volledige procedure. Aangezien het milieuaspect in de ontwerpfase moet worden meegenomen, staan wij open voor een nauwe samenwerking met architecten en bouwbedrijven.

Wij verzorgen alle directe communicatie met de betrokken overheidsinstanties en begeleiden uw vergunningsdossier tot na de toekenning van de vergunning. Ook in het geval van toegevoegde bijzondere voorwaarden, staat wij tot beschikking voor een vlotte opvolging.

Heeft uw bedrijf nood aan een verlenging van een lopende of verlopen vergunning? Of kampt u met een proces-verbaal of boetes na controle door de bevoegde instanties? Ook dan kan u bij ons terecht voor een verlenging of vernieuwing van uw vergunning en het regulariseren van eventuele overtredingen of gebreken.