Ecomab Milieuadviesbureau bvba is sinds 1997 actief op vlak van milieu.

Voor wie?

Duurzaam ondernemen is niet vrijblijvend. Er zijn strenge normen waaraan moet worden voldaan. Elke onderneming moet verplicht voldoen aan verschillende milieunormen die op federaal niveau en in de meeste gevallen ook door de gewesten zijn vastgelegd. Voor vrijwel alle industriële activiteiten is een milieuvergunning verplicht.

Ecomab biedt diverse diensten aan klasse-1 bedrijven, maar ook ondernemingen van klassen 2 en 3, zelfstandigen en particulieren kunnen bij ons terecht.

Zo staan wij ter beschikking inzake alle milieuaspecten voor tankstations, garages, wasserijen, metaal- en houtbewerkingsbedrijven, en ondernemingen in de landbouw en voedingssector. Ook bedrijven in de horeca, retail of recreatie zoals sportscholen en maneges, of scholen en gemeentebesturen kunnen op onze expertise beroep doen.

Voor architecten en bouwbedrijven, die een eenmalige of vaste partner zoeken voor de afhandeling van het milieuluik in omgevingsvergunningen, staan wij graag in voor een snel, correct en volledig samenstellen en opvolgen van dit type aanvragen.

Meer weten over wat wij voor uw bedrijf kunnen doen? Neem nog vandaag contact op of vraag om een vrijblijvende prijsofferte.