Ecomab Milieuadviesbureau bvba is sinds 1997 actief op vlak van milieu.

Over Ecomab

Milieuadviesbureau Ecomab te Loppem ging in 1997 van start en staat ondernemingen bij in het naleven van de steeds complexere milieuwetgeving, het aanvragen van vergunningen en het oplossen van diverse milieuproblemen.

Het vakkundig adviseren van bedrijven inzake milieu, vormt tot op vandaag onze missie. Door correct advies maakt u immers de juiste keuzes bij de exploitatie en verdere ontwikkeling van uw bedrijf, en voorkomt u het afkeuren van de nodige vergunningen en extra kosten bij het overtreden van de regelgeving. Voorkomen is ook hier beter dan genezen.

Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de milieuverplichtingen en beschikken over jaren ervaring in de vele concrete toepassingen binnen de bedrijfswereld. Wij volgen uw milieudossier snel en correct op en zorgen dat u in orde bent met alle milieuverplichtingen van bij de start van uw onderneming.

In het geval van overtredingen of klachten van omwonenden, staan wij in een vlot en direct contact met de betrokken omgevingscommissies, formuleren we concrete antwoorden, en zoeken we naar constructieve oplossingen om gerechtelijke procedures te vermijden.
Hoe gaan we voor u te werk?

Heeft u nood aan milieuadvies of -coördinatie? Zoekt u als architect of bouwbedrijf een vaste partner voor het afhandelen van het milieuluik bij omgevingsvergunningen? Neem dan nog vandaag contact met ons voor een korte beoordeling en analyse van uw situatie. Hiervoor komen wij bij u ter plaatse of spreken we af op ons kantoor.

Na dit verkennend gesprek geven wij u eventueel een richtprijs mee. Gaat u met ons in zee? Dan staan wij in voor de volledige samenstelling en opvolging van uw milieudossier, een formulering van een correct antwoord op uw concrete vraag, of een passende oplossing voor specifieke klachten of overtredingen.

Is er samenwerking vereist met bepaalde specialisten voor een wateranalyse, bodemonderzoek, tankkeuring of veiligheidsonderzoek? Dan bieden wij u een aantal vrijblijvende prijsoffertes van ervaren experts aan en volgen u in uw keuze.