Ecomab Milieuadviesbureau bvba is sinds 1997 actief op vlak van milieu.

Milieuadvies

Elke bedrijfssituatie is anders en vereist een specifieke aanpak. Ecomab biedt u correct advies en zowel juridische als technische ondersteuning inzake milieu op basis van jaren ervaring en vakkennis. Het juiste milieuadvies is immers van groot belang voor uw keuzes in de verdere ontwikkeling van uw onderneming.

U kan bij ons terecht voor omvattende diensten zoals een uitgebreide begeleiding van uw milieudossier, welke stappen u moet nemen tot een correcte aanvraag of verlenging van een omgevingsvergunning, of het volledig in kaart brengen van de knelpunten en milieurisico’s binnen uw bedrijf.

Maar ook voor antwoorden op specifieke vragen kan u bij ons aankloppen, zoals:

  • vragen over de opslag of verwerking van afvalstoffen
  • de opvolging van een milieu-inspectie
  • duiding van een betwisting door de betrokken commissie, een proces-verbaal en/of boete
  • vragen over regularisatie bij tekortkomingen in uw bestaande vergunning
  • advies in alle milieuaspecten bij de verkoop van uw bedrijf
  • de organisatie van keuringsattesten en bodemonderzoeken
  • vragen over milieusubsidies

Met welk vraagstuk u ook geconfronteerd wordt, in functie van uw concrete behoefte zoeken we samen naar de meest geschikte oplossing voor uw bedrijf.