> historiek     > wie zijn wij     > onze diensten     > situering     > contact

ONZE DIENSTEN

Milieucoördinator type A en B

- uitvoeren van het wettelijk takenpakket van de externe milieucoördinator
- ondersteuning van de interne milieucoördinator

Milieuvergunningen en milieu-administratie

- milieuvergunningsaanvraag (nieuwe exploitatie, hernieuwing, verandering)
- melding van klasse 3 bedrijven
- mededeling van kleine veranderingen (klasse 1 en klasse 2)
- dossierverdediging bij Provinciale en Gewestelijke milieuvergunningscommissies
- beroepsdossiers
- aanvraag tot afwijking van vergunningsvoorwaarden

Diverse milieuverplichtingen

- melding afvalstoffen en bijhouden afvalstoffenregister
- heffing lozen van afvalwater en winning van grondwater
- informatieplicht verpakkingsafval
- algemeen preventieplan verpakkingsafval
- milieujaarverslag
- jaarverslag milieucoördinator

Compliance audit

doorlichting van uw bedrijf op milieuwettelijk vlak en uitwerken van mogelijke oplossingen

- controle van de milieuvergunningen
- controle van de milieuvoorwaarden